YouTube

Algemene Gegevens

Naam:
STICHTING SPEELGOED- EN CARNAVALSMUSEUM OP STELTEN

RSIN:
8026.91.031

Contactgegevens: 
Speelgoed- & Carnvalsmuseum "op Stelten"
Postbus 4255, 4900 CG Oosterhout
Telefoon 0162-452815,  E-mail:  info@speelgoedmuseum.nl

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum "op Stelten" wordt verwoord in de statuten van 10 juni 2010: "De stichting heeft ten doel: de exploitatie van speelgoed- en carnavalsmuseum "op Stelten", middels het in bruikleen exploiteren van de collectie van Stichting Collectie Speelgoedmuseum, de collectie van Stichting Collectie Carnavalsmuseum en eventuele  andere collecties, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting beoogt niet het maken van winst. (art. 2)

ANBI
De Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum "op Stelten" is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u ons fiscaal voordelig schenken. Sinds 1993 is het museum een zelfstandige stichting, die een langdurige subsidierelatie onderhoudt met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oosterhout. De Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum "op Stelten" wordt sinds 2010 bestuurd volgens het raad-van-toezicht-model en kent een eenhoofdige directie.

Directie en Raad van Toezicht
Directeur/Bestuurder: dhr. A.F.M. Kohler. Raad van Toezicht: dhr. G.M. Beekers (voorzitter), dhr.  J.W.H.M. Kock (secretatirs), dhr. M.C.M. Broekmans (penningmeester), B.M. de Rooij. De Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum "op Stelten" onderschrijft de Principes en Best Practice-bepalingen zoals beschreven in de Code Cultural Governance.

Beloningsbeleid
De directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of vakantiegelden.
Het museum heeft geen medewerkers in dienst, alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers op basis van vrijwilligerscontracten.

Beleidsplan en jaarverslagen
Beleidsplan 2015-2020 (pdf)
Jaarverslag 2014 (pdf)
Jaarverslag 2015 (pdf)
Jaarverslag 2016 (pdf)
Op Stelten Financieel verslag 2014 (pdf)
Op Stelten Financieel verslag 2015 (pdf)
Op Stelten Financieel verslag 2016 (pdf)

Basisgegevens:
Stichting Speelgoed- en Carnavalsmuseum "Op Stelten"
Bezoekadres: Zandheuvel 51,  4901 HT  Oosterhout NB
Correspondentieadres: Postbus 4255, 4900 CG Oosterhout
E-mail: info@speelgoedmuseum.nl
KvK-nummer: 41106905  /  BTW-nummer NL802691031B01
Bankrekening (IBAN): NL 04 RABO 0140 9334 17

Speelgoed & Carnavalsmuseum "Op Stelten"   |   Zandheuvel 51   |   4901 HT Oosterhout   |   Telefoon: 0162-452815   |   E-mail: info@speelgoedmuseum.nl